der "kaukasische Owtscharka"

.. ein « HerdenSchutzHund »
dëst as e Blog mat Ureegungen fir den Ëmgang mat Gesellschafts-Hënn, also Nët-Herdenschutz-Hënn

Et kann sinn dass dat fir muncheen verwirrend as, awer et as wirklech sou dass den Herdenschutz-Hond anescht as wéi all eis bekanten
(oder wéineger bekannten) Gesellschafts-Hënn, als Richtlinn kéint daat heiten hëllefen:
déi Ureegungen an Rootschléi fir den Ëmgang mat Herdenschutz-Hënn funktionéieren och bei Gesellschafts-Hënn - awer net ëmgegréint !
 

Blog

verstoen

 

« wichteg am Emgang mat eisem Hond ass dass mir heen verstinn »

Een Hond as keng Spillsach déi een sech hëllt wann ee Loscht drop huet an rem eweg leet wann ee keng méi huet !

 

An op kee Fall as een Hond do fir den eegene Frust - deen een jo anzwouch anescht agefriés huet - oofzelueden.

 

wichtegst Regel:

Niemols engem Hond begéignen oder behandeln mat:

- Rooserei

- Agressioun

- Gewalt

- Ongerechtegkeet

 

Wann een mol net sou gut drop as sollt een sëch déischt mol berouhegen an 1 oder 2 Gäng roof schalten iir een säin (oder een aaneren) Hond begréisst. Keen liebt dëch so abgöttig wéi däin Hond well een Hond gëtt ëmmer alles u Léift wat en huet, EGAL - an dat as sou schlëmm wann de Mënsch dat ausnotzt - wéis du heen behandels !

 

am alldeeglejem Ëmgang:

Een Hond brauch Regeln und Grenzen ! Huet en daat emol verstaanen, leeft alles wie von alleng, mat Respekt und gegensäitegem Verständnis - sou einfach as et :-)

2.te Punkt: Mir belouhnen "gud Verhaalen" mat Zouneigung während mer dat "unerwënschte Verhaalen" NET belouhnen.

an aneren Wiéder, am alldeegeljen Ëmgang sin mir:  « Rouheg an Selbstbewost, Respektvoll a Fair »

 

Respektéier und vertrau dengem Hond, dann wärd heen dëch och respektéieren AN heen wärt dir vertrauen !!